پارازیت

به نام خدای لحظه ها

چند روزیست که با خودم فکر می کنم که در مورد پارازیت چه چیزی بنویسم که واقعا معنای  پارازیت باشه در واقع  همون به معنای کلمه خودمان, تنها تصور وذهنیتی که از پارازیت داشتم وقفه بود وقفه هایی که گاهی مفید وگاهی واقعن روی اعصابن, حالا این وقفه می تواند یک حرف,حضور یک شخص,یک اتفاق,یک تلفن  و........... باشد,احساس می کنم پارازیت هم ازآن کلماتی است که هر شخصی یک تعبیری ازآن برای خود دارد,هرکسی یک چیز را پارازیت می داند,این سایت یک پارازیت است البته ازآن پارازیت های خوب ....شاید همه  مطالبش پارازیتی نباشد .............اما وقفه ای است که وقت شما را تلف نمی کند............ زندگیتان جاری بدون وقفه ............

مقالات
خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ