درب کرکره ای با موتور سانترال

درب كركره اي با موتور سانترال براي پاركينگ هايي كه در حدود تقریبا 15 واحد دارند مورد استفاده قرار مي گيرد و اين درب كركره اي توسط كاسه فنر كار مي كند و عمل باز و بسته شدن را انجام می دهد . درب كركره اي با موتور سانترال مدل هاي مختلف ندارد و متناهي مي باشد و تنها در دو مدل 180 كيلو و 250 كيلو از اين درب استفاده می شود.
درب كركره اي با موتور سانترال به خاطر كاسه فنري كه روي محور اصلي آن است با سرعت و به تعداد دفعات زياد تري باز و بسته خواهد شد. اين نوع از درب هاي كركره اي به ابعاد 16 متر مربع مي باشد و اگر برق در دسترس نبود اين درب اتوماتیک كركره اي نيز مي تواند باز و بسته شود با كمك سيستم خلاص كن اين كار انجام مي شود.


درب های کرکره ای با موتور ساید :
زماني كه تردد در ساختماني بالا باشد از درب اتوماتیک كركره اي با موتور سايد استفاده مي شود و این درب اتوماتیک براي ابعاد بزرگ طراحي شده است.كه اندازه بعد هاي آن از 30 متر شروع مي شود تا 50 متر ادامه دارد و تعداد ترددها در شبانه روز اگر از 50 تا 100 تا باشد فقط با اين موتور سايد مي توان پشتيباني نمود كه لقب آن موتورهاي سنگين كش نامیده شده است. كاربرد موتورهاي سايد براي كركره سوله هاي صنعتي در ابعاد بزرگ است و فضاهايي كه بطور مداوم باز و بسته مي شوند از اين موتور استفاده مي كنند.